SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีอี-อะโกร จำกัด
บจ.วีอี-อะโกร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557008280
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 34/4 ถนนอัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50300
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูป การถนอมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรทุกชนิด


Links