SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีอาร์สแน็ค จำกัด
บจ.วีอาร์สแน็ค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557059244
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 47/5 ซอยวัดดวงแข ถนนเจริญเมือง ต.รองเมือง อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2001-0281
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าประเภทอาหาร ขนม สินค้าที่ใช้เพื่อการบริโภค

Links