SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
บจ.วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715556000569
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 12/1 หมู่ที่ 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี #71120
โทรศัพท์ :  034-919249, 034-648071
แฟกซ์ : 034-919250
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเบเกอรี่และขนมไทย เช่น เค้ก คุ้กกี้ ขนมปัง ขนมอบ และผลิตขนมประเภทโฟรสเซ่น

Links