SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีพีเอฟ พรีเมี่ยม ฟูดส์ จำกัด
บจ.วีพีเอฟ พรีเมี่ยม ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505556007298
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ #50210
โทรศัพท์ : 0-5338-0089
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป


Links