SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.วีพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555161319
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 99/884 ซอยราษฎร์พัฒนา 22 ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการการผลิต นำเข้าและจำหน่ายส่วนผสมอาหาร

Links