SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีนีการ์ไทย จำกัด
บจ.วีนีการ์ไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575554001837
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 221 หมู่บ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย #57000
โทรศัพท์ : 053-170-137
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด

Links