SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีโอล่า ไพ เฟลเวอร์ จำกัด
บจ.วีโอล่า ไพ เฟลเวอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505556010566
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 156/42 หมู่บ้านบวกเป็ด หมู่ที่ 4 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ #50130
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส

Links