SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วีเอ็น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.วีเอ็น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555013786
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 2 ซอยลาดกระบัง 1 ต.ลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร #10520
โทรศัพท์ : 0-2727-7209
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกอาหารแช่แข็ง


Links