SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วี.เค.แฟคตอรี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529033554
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 6/12 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2468-0477
แฟกซ์ : 0-2477-2222
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก ค้าส่งปลากระป๋อง

Links