SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543095111
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 284 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไปโครงการ 3หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร #10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0100
แฟกซ์ : 0-2326-0155
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ผลิตและจำหน่ายส่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรุง

Links