SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จานเด็ด ฟู้ด จำกัด
จานเด็ด ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735557001984
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 11/2 ซอยกำนันพันธุ์ ถนนนาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 086-614-0153
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อ เนื้อหมู ไส้กรอก ลูกชิ้น ซาลามี โบโลญญ่า


Links