SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วี มาร์ค ฟาร์ม จำกัด
บจ.วี มาร์ค ฟาร์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125556025711
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 49/45 หมู่ที่ 1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วยส่วนผสมของวัตถุ


Links