SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วิลเลจ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
บจ.วิลเลจ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534123914
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 5/6 ซอยพัฒนาการ 11 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 0-2314-2894
แฟกซ์ : 0-2717-2884
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ ขนมอบต่างๆ เครื่องดื่ม

Links