SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด
บจ.วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0845548004533
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 75/2 หมู่ที่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี #84110
โทรศัพท์ : 0-7743-1453
แฟกซ์ : 0-7743-5138
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตเนื้อปูบรรจุกระป๋อง

Links