SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105527042360
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 134 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ #10540
โทรศัพท์ : 0-2346-5151
แฟกซ์ : 0-2346-5152
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและขายซอส และนำเข้าอาหารเด็ก จำหน่ายสินค้าหลาย

Links