SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วาตานาเบ้ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
บจ.วาตานาเบ้ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115557001254
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 102/179 อาคารซี.พี.แลนด์ ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10270
โทรศัพท์ : 0-2750-4717
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่ง อาหารแช่แข็งทุกประเภท


Links