ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วัฒนประทีป จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515557000271
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 199/2 หมู่ที่ 1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #51000
โทรศัพท์ : 0-7620-5317
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอาง


Links