SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เจ เอ็ม บี อินเตอร์เนชั่นแนล
เจ เอ็ม บี อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125530000346
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 216/72 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 17เอ ชั้น 17 ถนน ยางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-4406
แฟกซ์ : 0-2285-4410
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นายหน้า-ตัวแทน ส่งออกเครื่องอาหารกระป๋อง

แผนที่ :


Links