SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วสัณฑ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
บจ.วสัณฑ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551104281
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 82/654 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร ฯลฯ


Links