SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547045844
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 524/3 ถนนนครสวรรค์ ต.สี่แยกมหานาค อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร #10300
โทรศัพท์ : 0-2281-5694-5
แฟกซ์ : 0-2629-8998
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารทั้งคาวและหวาน อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมทาน

Links