SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วรวรรณเบเกอรี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551018171
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 945/45 หมู่ที่ 12 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : 0-2862-0085
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตหรือจัดซื้อ ขนมปัง เบเกอรี่ และเครื่องดื่มทุกชนิด เพื่อจำหน่าย

Links