SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.วนัสนันท์ลำพูน สแน็ค จำกัด
บจ.วนัสนันท์ลำพูน สแน็ค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505543000303
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 398 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : 0-5324-3010
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ค้าและผลิตของขบเคี้ยวที่ทำจากข้าว ถั่ว หนังหมู และ

Links