SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ลีฟ ไลฟ์ ซัน เพิร์ค จำกัด
บจ.ลีฟ ไลฟ์ ซัน เพิร์ค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115555010191
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 199/27 หมู่ที่ 3 ถนนตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10280
โทรศัพท์ :  02-3474981-2 , 02-3474987 , 081-7502063, 081-9027
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายส่งและปลีก ผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารเสริมทุกชนิด

Links