SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : คอบบ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
คอบบ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554092046
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11 เอฟ ถนนเพลินจิต ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2656-0096
แฟกซ์ : 0-2656-0097
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ค้า แลกเปลี่ยน แปรรูป หรือเป็นตัวแทนหรือนายหน้าค้าไก่และสัตว์ปีก พันธุ์ไก่


Links