SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ล้านนาไบโอเทค จำกัด
บจ.ล้านนาไบโอเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575552001015
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 9 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย #57000
โทรศัพท์ : 094-656-4493
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม

Links