SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ล้านนา ไรซ์ เครกเกอร์ จำกัด
บจ.ล้านนา ไรซ์ เครกเกอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575553001591
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 375 หมู่ที่ 8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย #57120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับซื้อข้าวสารเหนียว และน้ำตาลอ้อยจากเกษตรกร แปรรูปข้าวสารเหนียวให้ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน


Links