SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ลัคณา อินเตอร์ เวจฟูดส์ จำกัด
บจ.ลัคณา อินเตอร์ เวจฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553120119
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ชั้น 23 ถนนบางนา-ตราด ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กิจการโรงงานผลิตอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสและเครื่องบริโภคอื่น


Links