SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ละออ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ละออ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415535000317
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 544 ซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 0-2722-6344
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป


Links