SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฤทธา 518 จำกัด
บจ.ฤทธา 518 จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554050041
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 36 ซอยสังคมสงเคราะห์ 28 ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

Links