SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รีเอจ ไลน์ จำกัด
บจ.รีเอจ ไลน์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557078648
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 201/16 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : 08-1695-5248
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links