SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รีเกล กรุ๊ป จำกัด
บจ.รีเกล กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0703550000514
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 1437/25 หมู่บ้านภาสกร 2 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายขนม ขบเคี้ยว

Links