SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ราชาเลม่อนฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ราชาเลม่อนฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705557001585
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 222/8 หมู่ที่ 5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี #70130
โทรศัพท์ : 0-2950-7509
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่าย น้ำมะพร้าว เพื่อใช้สำหรับ ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม


Links