SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รังสิตไวน์เนอร์รี จำกัด
บจ.รังสิตไวน์เนอร์รี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135545002862
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 5/2 หมู่ที่10 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 0-2986-4786
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายสุราแช่พื้นเมือง ผลิตและ


Links