SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รักเธอ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.รักเธอ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405549000233
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 6/1 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตสกัด และค้าน้ำมันจากพืชและสัตว์


Links