SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รอยัล แมกซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554033694
หมวดหมู่ : การผลิตเครื่องดื่ม (ISIC CODE 110)
ที่อยู่ : 438/1 ซอยโยธินพัฒนา ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภท อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม


Links