SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รสมือหนึ่ง จำกัด
บจ.รสมือหนึ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505554005361
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 12 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50100
โทรศัพท์ : 081-883-9802
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่าย ซอสปรุงรสและอาหารสำเร็จรูป

Links