SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รวยสุข เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.รวยสุข เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505552003972
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 257/141 หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ #50230
โทรศัพท์ : 0-5310-1277
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป


Links