SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.รจนา กรุ๊ป จำกัด
บจ.รจนา กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552004310
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 65/73 ถนนพระราม 9 ต.ห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2248-6001
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินกิจการหลักซึ่งเป็นของตนเอง

Links