SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532057965
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 4446 ถนนราษฏร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2517-4800
แฟกซ์ : 0-2517-1416
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายปลีก ขายส่ง ส่งออกขนมขบเคี้ยวขนม

Links