SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยูนิฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.ยูนิฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552051334
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 49/324 ซอยพหลโยธิน 48 ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links