SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยูนิ - คอลลอยด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.ยูนิ - คอลลอยด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552087282
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 63/2 หมู่ที่ 6 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 0-3446-2587
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและขายสินค้าอาหารสำเร็จรูป


Links