SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554102831
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ยูนิต 1-4 ถนนพญาไท ต.ปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 095-787-9939
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขายส่ง ขายปลีก ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท อาหารเสริม

Links