SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กิตตินครลำภู จำกัด
กิตตินครลำภู จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0395548000109
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 304 หมู่ที่ 10 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู #39000
โทรศัพท์ : 0-4231-1790
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง จำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็ง ห้องเย็นเก็บน้ำแข็ง

Links