SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105527034651
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 593/29-41 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2259-0620
แฟกซ์ : 0-2258-5041
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก จำหน่ายปลีกแป้งสาลีผลิตเบเกอรี่ กิจการสถาน

Links