SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยูเนี่ยนราชบุรี (1992) จำกัด
บจ.ยูเนี่ยนราชบุรี (1992) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705535001019
หมวดหมู่ : ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
ที่อยู่ : 135 หมู่ที่ 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 0-3235-4065
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตแปรสภาพวัตถุดิบของพืชการเกษตร เช่น ข้าว ถั่วเหลือง เป็นต้น

Links