SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยู.บี.ที.ออยล์ จำกัด
บจ.ยู.บี.ที.ออยล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548031642
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 611/58 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 02-7389680-1
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สกัดน้ำมันจากพืชและไขมันสัตว์


Links