SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยิ้มสยาม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.ยิ้มสยาม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557064973
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 123/292 ซอยสายไหม 29 (ม.เสริมศิริ) ต.สายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย ปลีกและส่ง อาหาร เครื่องปรุงและประกอบอาหารต่างๆ

Links