SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กิจเจริญพรชัย จำกัด
กิจเจริญพรชัย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0175551000035
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 4 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี #16150
โทรศัพท์ : 0-3650-1024
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links