SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105538079341
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 518/5 อาคารมณียา ชั้น 17 ถนนเพลินจิต ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2652-0561
แฟกซ์ : 0-2652-0563
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ตัวแทนจำหน่ายส่งผลิตภัณฑ์ซีอิ๊ว ซอส เครื่องปรุงร

Links