SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ยังวนิชน้ำมันปาล์ม แอนด์ เอทานอล จำกัด
บจ.ยังวนิชน้ำมันปาล์ม แอนด์ เอทานอล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0865551000161
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 219 หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร #86190
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม


Links